Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

13:02

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/

March 19 2018

19:54
19:54
0659 8788 600
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viamentality mentality

January 21 2018

13:15
- Kiedy kogoś szukam, fajny gość to ostatnia rzecz, jakiej mi potrzeba - parskam ironicznie. - Nie ma nic mniej sexy niż sympatyczny facet. - Bo w tej jednej sferze potrzebuję kogoś, kto potrafi nade mną zapanować. Kogoś stanowczego, kto dobrze wie, czego chce.
— Elizabeth O'Roark - "Przebudzenie Olivii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacallmezuz callmezuz

January 15 2018

17:12
I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało

January 14 2018

21:42

December 28 2017

22:00
8462 f5a4 600
Reposted fromimradioactive imradioactive viajunior13 junior13

December 04 2017

23:11
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viate-quiero te-quiero
23:11
4687 f4a8
Reposted fromwentyl wentyl viaawakened awakened
10:01
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz

November 29 2017

19:30
3019 fbde 600
19:28
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viaSurvivedGirl SurvivedGirl

November 23 2017

16:06
8877 b38f 600

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

November 20 2017

22:45
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viamyszkaminnie myszkaminnie

November 17 2017

19:13

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

November 11 2017

23:12
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
23:03
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viabeinthe beinthe

November 09 2017

02:06
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida viajointskurwysyn jointskurwysyn
02:02
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
02:02
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl